Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

Міністерство освіти і науки поширює серед освітніх закладів України досвід ініціативи “Університет дружній до сім’ї”

Leleka

Міністерство освіти і науки України поширює серед закладів освіти ідеї дружності до сім’ї, які були реалізовані в Сумському державному університеті в рамках проекту “Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах”.

Офіційна підтримка Міністерством освіти і науки України проекту, що був реалізований СумДУ за фінансової підтримки Європейської комісії, знайшла своє продовження у зверненні до керівництва ВНЗ з пропозицією відкривати при університетах та гуртожитках групи для дітей дошкільного віку. Акцентується увага на необхідності створення відповідного навчально-виховного середовища для організації роботи таких груп/центрів розвитку та забезпечення нешкідливих, безпечних та комфортних умов розвитку дітей http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-07-13/5747/lmon_1_9_356_11072016.pdf В якості прикладу пропонується досвід функціонування кімнати для дітей студентів та співробітників «Студентський лелека»  у Сумському державному університеті.

Команда проекту готова і надалі щедро ділитись досвідом і надати всім, хто починає роботу у цьому напрямку, всю необхідну інформаційну та методичну допомогу для активного просування принципів гендерної рівності та дружності до сім’ї .