Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

Тема Міжнародного дня сім’ї – 2017: «Сім'я, освіта, добробут»

Leleka

Щороку 15-го травня відзначається Міжнародний день сім'ї. Цього року основна увага приділяється ролі сім'ї та сімейно-орієнтованої політики у популяризації освіти і загального добробуту членів сім’ї. Зокрема, мова йде про підвищення ролі сім'ї у навчанні дітей і молоді.

У День сім’ї підкреслюється важливість всіх членів сім’ї - батьків, бабусь і дідусів, братів і сестер, а також необхідність освіти батьків для блага дітей. Фокус уваги привернуто до передових практик знаходження балансу між роботою і сім'єю з тим, щоб допомогти батькам у виконанні їхніх ролей. Також висвітлюються належні практики бізнесу на підтримку працюючих батьків, молоді і літніх людей на робочому місці.

День сім’ї також покликаний наголосити на важливості «знань і навичок, необхідних для забезпечення сталого розвитку, у тому числі, серед іншого, за рахунок навчання в інтересах сталого розвитку та сталого способу життя, прав людини, гендерної рівності, заохочення культури миру і ненасильства, визнання культурного розмаїття і вкладу культури в сталий розвиток» (Ціль 4 Стійкого розвитку).