Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

СумДУ надає рівні можливості для жінок та чоловіків

Сумський державний університет впроваджує принципи рівних можливостей для жінок і чоловіків, підтримує та розвиває відповідні освітні та дослідницькі програми.

Науковиці та викладачки СумДУ беруть активну участь в організації та проведенні наукових досліджень, заходів міжнародної академічної мобільності, очолюють міжнародні грантові проєкти. 

Гендерний баланс СумДУ виглядає таким чином: серед співробітників переважну частину становлять жінки (62,5%), дівчат-студенток – 47%, аспіранток – 43%. Серед керівного складу університету – практично половина жінки (49%).

До відома. У 2021 році виповнюється 111 років з дня проголошення ідеї святкування 8 Березня як Міжнародного дня боротьби жінок за свої права. Гаслом цьогорічного свята, запропонованого ООН, є «Жіноче лідерство: наближаючись до рівноправного майбутнього у світі в часи пандемії».

Більше інформації на сайті бібліотеки СумДУ.