Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

Викладачка кафедри успішно пройшла курс навчання ОБСЄ для гендерних радниць

 

Курс для гендерних радниць/радників був проведений ОБСЄ / Бюро демократичних інститутів і прав людини в партнерстві з Урядовою уповноваженою з питань гендерної політики. Він включав вивчення таких питань: роль гендерного радника/радниці у розбудові гендерної політики на місцевому рівні, створення умов для розробки та імплементації стратегій розвитку, аналіз внутрішнього та зовнішнього політичного середовища та урахування демократичних цінностей, проведення інклюзивного аналізу політики шляхом урахування гендерних питань у циклі політики, включаючи взаємодію із зацікавленими сторонами.

Крім того, було відпрацьовано навички комунікації та адвокації, включаючи підготовку політики та промов, розробку комунікаційної стратегії, публічну дипломатію, роботу зі ЗМІ та ефективну комунікацію.

Це навчання дозволить старшій викладачці кафедри ППСТ, Юлії Савельєвій, надавати фахові рекомендації з гендерних питань органам державної влади та місцевого самоврядування.