Leleka

Проект "Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах" фінансується Європейським Союзом, виконується Сумським державним університетом.

Загальною метою проекту є сприяння гендерній рівності, поширення практики створення рівних можливостей в отриманні професії молодими матерями-студентками у ВНЗ. Іншими словами - це апробація, вдосконалення та розширення моделі можливостей для поєднання навчання у вищій школі з сім'єю молодою матір’ю-студенткою. Ця модель виступає маркером гендерно-чутливої політики, соціального захисту та послуг по відношенню до вразливої групи - матерів-студенток з маленькими дітьми.

Діяльність в рамках проекту:

І етап – організаційно-дослідницький:

lelekaІ. Розширення ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» на базі Сумського державного університету через:
а) вивчення міжнародного досвіду у галузі «Дружнє до сім’ї середовище» (навчальний візит до університету Німеччини)
б) розширення потужностей дитячого простору у СумДУ (устаткування додаткового приміщення та забезпечення сталої діяльності Кімнати для батьків з дітьми)
ІІ. Рекламна кампанія проекту:
а) стартова презентація проекту
б) випуск рекламного буклету «Заклад, дружній до молодої мами з дитиною"
в) створення та підтримка інформаційного електронного ресурсу проекту - "Заклад, дружній до сім’ї"
г) конференція-презентація розширеної гендерно-чутливої ініціативи «Заклад, дружній до сім’ї» для адміністрації ВНЗ з усіх регіонів України наприкінці першого року реалізації проекту (м.Суми, Україна)
ІІІ. Тренінгова кампанії для молодих матерів-студенток та решти студентів СумДУ та інших вузів міста Суми) на тему "Рівні можливості - рівна відповідальність".
ІV. Удосконалення існуючих форм роботи ініціативи "Університет, дружній до сім’ї" - розширення спектру послуг та видів діяльності:
4.1. Систематичні спільні семінари для батьків з дітьми.
4.2. Масові заходи з нагоди національних ініціатив День батька, День матері.
4.3. Систематичне консультування батьків щодо способів гармонізації сімейних стосунків, виховання та догляду за дитиною
V. Моніторинг функціонування розширеної ініціативи "Заклад, дружній до сім’ї" в СумДУ з відображенням результатів у друкованій продукції проекту: проведення щорічного соціологічного дослідження
VІ. Видання посібника «Результати розширеної ініціативи «Університет, дружній до сім’ї "в СумДУ - "Студентський лелека".

ІІ. Тренінговий

lelekaІ. Видання посібника для керівництва університету / роботодавців щодо створення гендерно-чутливих можливостей на робочих місцях.
ІІ. Видання посібника з виховання гендерно-відповідальної поведінки у молоді.
ІІІ. Проведення тренінгів для адміністрації ВНЗ України щодо забезпечення рівних можливостей для отримання професії молодими матерями-студентками:
3.1. Тренінг для представників адміністрації ВНЗ, що мають повноваження прийняття рішень (ректори, проректори та їхні помічники)
3.2. Тренінг для представників ВНЗ, що працюють з молодими матерями-студентками, студентами в цілому (фахівців з позанавчальної діяльності, спеціалісти психологічних і соціальних служб університету, викладачі і куратори груп)
3.3. Тренінг для студентів-представників самоврядування
3.4. Тренінг - майстер-клас для молодих матерів-студенток

ІІІ. Підсумковий

І. Розробка пропозицій щодо державної політики у сфері гендерно-справедливого балансу між навчанням / роботою та сімейними обов'язками в організаціях, установах і закладах.
ІІ. Розробка рекомендацій з подальшою передачею їх бенефіціарам проекту - ініціативній групі парламентарів «Рівні можливості» Верховної Ради України
ІІІ. Видання посібника «Результати ініціативи «Університет, дружній до сім’ї» та гендерної політики українських ВНЗ-учасників проекту"
ІV. Звітна конференція-презентація досвіду проекту "Рівні можливості для здобуття професії молодими матерями-студентками у вищих навчальних закладах (ВНЗ)" за участю ВНЗ-партнерів проекту та решти партнерів (м. Київ).

Одним з результатів, передбачених проектом, є розробка, випробування та представлення принципів і підходів до створення кращих практик можливостей для молодої матері-студентки, яка поєднує сімейні зобов’язання з отриманням професії.

Інший очікуваний результат – підвищення рівня обізнаності адміністрації ВНЗ, що працює у сфері захисту прав, та має повноваження створювати можливості для молодих матерів-студенток. Очікується, що адміністрація університетів опанує підходами до втілення моделі можливостей для поєднання молодою матір’ю-студенткою навчання у вищій школі з сім'єю. Поінформована адміністрація, що формує внутрішню політику в університеті, буде в змозі втілити вищезазначену ініціативу і тим самим поліпшити якість освіти і благополуччя молодих матерів-студенток.

Проект триватиме до 2015 року і охопить своєю діяльністю ВНЗ зі всіх областей України.