Гендерний аудит як механізм удосконалення внутрішньої політики навчального закладу

Leleka

Представники Гендерного ресурсного центру Сумського державного університету Ніна Світайло, Андріана Костенко та Юлія Савельєва 28-30 червня взяли участь у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Гендерний аудит ВНЗ та уніфікація діяльності Центрів гендерної освіти», організований у Харкові Мережею осередків гендерної освіти у партнерстві з  Представництвом Фонду ім. Ф.Еберта в Україні.

У ході семінару, участь у роботі якого взяли представники 22 ВНЗ з різних областей України, обговорювались досвід та завдання гендерної освіти, а також можливості співпраці Мережі осередків гендерної освіти ВНЗ з Міністерством освіти та науки України, зокрема, означених рішеннями «круглого столу» у МОНУ  17 червня.

Команда Сумського державного університету представила на семінарі унікальну власну методику проведення гендерного аудиту діяльності вищих навчальних закладів, розроблену на основі методології Міжнародної організації праці. Вперше зроблена спроба окреслити не лише принципи здійснення гендерного аудиту у ВНЗ, але й виділити основні сфери діяльності ВНЗ та кількісні і якісні індикатори, які можуть бути покладені в основу такого аудиту.

На семінарі також було презентовано результати соціологічного дослідження «Ставлення жінок до гендерної рівності та гендерні очікування (на прикладі Сумської області)», проведеного соціологічною лабораторією  ЦСГАРД.  Окремо був проведений майстер-клас «Гендерний аудит системи допоміжних послуг через представленість інформації на офіційному сайті  ВНЗ», за результатами якого учасники семінару зазначили не лише значні позитивні кроки СумДУ у впровадженні гендерних підходів, але й високий рівень візуалізації цієї діяльності,  доступність   інформації для користувачів, а також високий професійний рівень фахівців, що забезпечують розробку та підтримку сайту університету.

В ході активної роботи учасники семінару визначили перелік сфер  діяльності вищих навчальних закладів для проведення гендерного аудиту, а також прийняли рішення щодо початку такої роботи у же з вересня 2014 року.

Учасники семінару також підписали Меморандум щодо спільної діяльності мережі осередків центрів гендерної освіти ВНЗ – цим самим було засвідчено згоду освітян консолідувати зусилля у подальшій імплементації ідеї створення гендерночутливого простору у вищих навчальних закладах.