Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

Жінки у сфері праці, що змінюється: факти, про які варто знати

Глобалізація, інновації у цифрових технологіях, зміна клімату, як і решта інших чинників, продовжують  змінювати світ, в якому ми працюємо. Це створює як проблеми, так і додаткові можливості для реалізації економічного потенціалу жінок задля кращого майбутнього.

 

Нижче ви можете ознайомитись з деякими фактами щодо становища жінок у мінливому світі праці: http://interactive.unwomen.org/multimedia/infographic/changingworldofwork/en/index.html