Гендер та медицина: точки перетину в умовах сьогодення

Leleka

21-22 квітня на базі Харківського національного медичного університету відбулась 4-та міжнародна науково-практична конференція "Гендер. Екологія. Здоров’я", в роботі якої взяли участь науковці, студентство та лікарі-практики з України та зарубіжжя.

Сумський державний університет на конференції представляли Ніна Світайло та Юлія Савельєва. На пленарному засіданні Юлія Савельєва доповіла про діяльність Всеукраїнської мережі осередків гендерної освіти ВНЗ та, зокрема, про гендерночутливу ініціативу Сумського держуніверситету «Університет – заклад, дружній до сім’ї». 

В рамках конференції студентству Харківського національного медичного університету було презентовано актуальність та сутність ідеї збалансованого поєднання професійної самореалізації з особистісною (приватною) та важливість створення в університеті середовища, дружнього до кожної особистості. В умовах здобуття вищої медичної освіти така потреба (що передбачає наявність відповідних можливостей, зручностей та послуг) зазвичай виявляється найбільш актуалізованою.

Конференція дозволила всім учасникам та учасницям акцентувати увагу на  проблемних аспектах гендерної медицини – достатньо новій галузі знань, яка вирізняється зміною традиційних уявлень про спосіб життя, прояви хвороб та ставлення до власного здоров’я у представництва різних статей. Якщо всі ці відмінності брати до уваги, то і ефективність лікування виявляється вищою. Таким чином, потреба у гендерночутливому лікуванні хворих в черговий раз доводить наскрізний характер гендерних підходів. А завдяки подібним конференціям в Україні створюються умови для підготовки гендерночуйних лікарських кадрів.