Мета проекту:

Відпрацювання кращих
практик збалансованого
поєднання молодими
матерями-студентками
навчання з сімейними
зобов’язаннями на базі
дослідницького майданчику
Сумського державного
університету

Поширення кращих практик 
рівних можливостей для
здобуття професії молодими
матерями-студентками в
середовищі адміністрації
вищих навчальних закладів
всієї України

Напрацювання та надання
пропозицій до розробки
державної політики щодо
гендерно-справедливих
можливостей для поєднання
навчання та роботи з
сімейними зобов’язаннями

У ЦПС «Студентський лелека» проведена квест - гра "Світ професій"

Ігри відіграють важливу роль у формуванні уявлень дітей про професії. Саме гра є першим штурвалом у руках дитини. За допомогою неї дитина відкриває у собі якості для певної професії. Квест – це пригодницька гра, у ході якої необхідно долати труднощі, щоб рухатися далі сюжетом до наміченої мети.

 

Основна перевага квесту в тому, що така форма організації діяльності ненав'язлива, в ігровому, цікавому виді сприяє активізації пізнавальних та розумових процесів учасників, що відповідають вимогам сучасного суспільства, розкриттю здібностей дітей, наполегливості та цілеспрямованості у звершенні цілей, передбачає максимальну самостійність дитячої творчості.

З метою створення позитивної мотивації дітей до усвідомленого вибору майбутньої професії фахівчинею ЦПС «Студентський лелека» проведена квест - гра «Світ професій».